Restaurering av vinduer med vinklet bunnkarm

restaurering av eldre bunnkarm med avsmalnende profil
Bunnkarmen som er utgangspunktet for de nye vinduene. Legg merke til at oversiden smalner av fra venstresiden til høyre.

Vi har nettopp fått inn to eldre vinduer av typen krysspost. De er 135 år gamle og de er i såpass dårlig stand at det er bestemt at det skal lages nye kopier av vinduene.

Oppdraget er gitt av Bygningsvernenheten ved Helgeland Museum i Mosjøen og vinduene kommer fra Leland skole, et bygg som står i Leirfjord kommune og ble bygd i 1884 skole i regionen.

Jobben er startet og karmene er snart ferdigstilte. Vinduet produseres i tettvokst kjernefuru som er lokalt produsert og saget ved Susendal Bygdesag. Dette er ultrafet furu av rotstokk.

Krysspostvinduet er bygd opp av 4 rammer som står i fire åpninger i karmen. Karmen deles inn av en midtpost og en tverrpost som utgjør et kryss midt i karmen. Tverrposten er profilert innvendig med en fas på oversiden og en hulkil på undersiden (se bilde). Midtposten har fasede hjørner innnvendig. Alle karmstykker er falset utvendig for å gjøre plass til rammene. Rammene er 32 mm tykke i disse vinduene og ca 45 mm brede.

En spesiell detalj med bunnkarmen er at den er vinklet ca 3,5 grader med helning innover i rommet. Falsen i sidekarmene følger også denne vinkelen for å slutte tett opp mot bunnkarmen. Det er usikkert på hvorfor snekkerne som laget vinduene valgte denne løsningen, men en mulighet kan være at de ønsket at ev. vann fra kondens og annet som samlet seg på innsiden av glass og ramme til å renne inn i rommet istedetfor å bli liggende på karmen og dermed kunne forårsake fukt og råte på sikt.

eldre sidekarm med vinklet uttak
Her blir mål og vinkler tatt av den gamle sidekarmen. Her ser man tydelig at falsen er vinklet

ny bunnkarm i fet furu vinklet uttak
Den nyproduserte sidekarmen er en eksakt kopi av den eldre

Tverrstykket

Tverrstykket har som oppgave å dele inn vinduet i to horisontalt. Det er lagd i en gjennomgående del og består av to falser utvendig (til rammene) og en profilert innside. Hulkilsprofilen ble i dette tilfellet høvlet for hånd med en hulkilshøvel. Fasen på oversiden ble sagd ut med justersag for så å bli pusset med handhøvel. Stykket tappes inn i sidekarmene og forbindes halvt i halvt på mot midtposten.

eldre midtpost til krysspostvindu
handhøvlet tverrpost til nytt gammelt vindu
uttak i tverrpost til tradisjonelt vindu

Midtpost

Midtposten består av ett massivt stykke med ett tverrsnittsmål på 58×78 mm med to falser utvendig til rammene og en fas i 45 grader på hvert av de innvendige hjørnene. Den er tappet inn i bunn- og toppkarm med en kraftig tapp.

tapp og profil midtpost gammeldags vindu
Dette er den øvre dele av midtposten i profil. Til venstre er tappen som skal inn i karmen, øverst er falsen og til høyre er den innvendige profileringen (fasprofil). De gule partiene over kvistene er kvistlakk somer lagt på før maling.
midtpost gammeldags krysspost vindu kjernefuru
Her sees møtet mellom midtpost og tverrstykker utvendig. Fasen på innsiden av midtposten er ennå ikke frest ut. Den utvendige falsen er der hvor vindurammene skal være

Rammer

Rammene slisses og tappes i vertikalfresen med spesiallagede stål som kopierer originalen helt nøyaktig. Presisjonen på sammenføyningene er svært god og gjennomgående. Alle hjørner festes med to runde treplugger. Det brukes ikke lim eller stifter slik at det er lett ved en eventuell senere restaurering og skifte og ta delene fra hverandre.

Ferdig montert karm

Alle delene i karmen monteres. Midt- og tverrpost føyes sammen halvt i halvt på midten og med tapp og tapphull ut i karmsidene. Når alt er montert er det klart for og kvistlakkes, sparkles i to omganger for så og males med Wibo linoljemaling levert av Gamletrehus.no. Wibo sin linoljemaling for utendørs maling, særlig av vinduer, anbefales på det sterkeste!

Bilder av ferdig vindu følger når vinduene er montert på veggen av kunde.

restaurert gammeldags krysspostvindu i kjernefuru
Ferdig montert karm med midt- og tverrpost klar til sparkling og maling