Hvor skal man vende seg når man skal fikse hus på «gammelmåten»?

Det er mange hensyn å ta hvis man skal restaurere et gammelt hus tilbake til fordums prakt samtidig som man skal prøve å bevare byggets karakter og gjøre det beboelig etter dagens standard og krav.

Det krever erfaring og kunnskap fra noen som har jobbet med dette over lengre tid. Kystsnekker’n as har denne kompetansen og erfaringen.

Med bred bakgrunn innen restaurering av eldre nordlandshus samt et profft snekkerverksted på Vega er vi rustet for å hjelpe deg på vei med ditt prosjekt.

handhøvling av kileformet golvplank