Vannhjul til Skjetlein videregående skole

tradisjonelt vannhjul ferdig montert på skjetlein vgs

I denne teksten kommer jeg til å gå igjennom hvordan man lager ett overfallshjul steg for steg. Dette spesifikke hjulet ble laget til Skjetlein videregående skole og det er satt i bruk i en miljøpark for å vise frem en alternativ energikilde.

Steg 1: mal og opptegning

Det første som må gjøres er å tegne ut hjulet i skala 1:1. Jeg gjorde dette på en flate av sponplater. Utifra denne tegningen henter man alt av maler man trenger for videre bygging.

mal til løtring tradisjonelt vannhjul
Her er vannhjulet tegnet ut med blyant og passer på sponplatene med inndelinger for løter og kryss
mal til løt på overfallshjul
Ferdig utskjært mal for løtbitene. Det er 10 biter i hver ring på dette hjulet

Steg 2: produksjon av løtringer

Løtringene er rundingene som utgjør sidene av vannhjulet. Hver side er satt sammen at to løtringer som er plugget og kilet sammen. Hver enkelt løtring utgjøres av 10 løter som føyes sammen butt i butt.

løtbiter butt i butt på overfallshjul
Her er to løtbiter føyet sammen butt i butt
Løtringene festes sammen med treplugger som kiles fra begge sider. Pluggene er i furu og kilene i eik
ferdig løtring uten skovlspor til vannhjul
To løtringer ferdig plugget og klar til lå få frest ut skovlspor

Steg 3: skovler

Skovlene freses inn i løtsidene etter mal og med overhandsfres. Skovlene består av to deler og delene er plassert ca 100 grader i forhold til hverandre.

utfreisng skovler i løtring tradisjonelt vannhjul
Det freses plass for å felle inn skovlene i løtsidene med overhandsfres. Her brukes mal
utfreste skovler i løtring på vannhjul
Ferdig freset løtside
monterte skovler på vannhjul
Skovlene plasseres i det freste sporet før den neste løtsiden plasseres på toppen og det hele settes sammen til ett hjul

Steg 4: kryssarmer

For å holde sammen og forsterke løtsidene plasseres grove bjelker på utsiden av sidene festet inn i sidene og hverandre. Disse muliggjør også innfestning av midtstolpen til vannhjulet.

ferdige kryss til tradisjonelt overfallshjul
Ferdigproduserte kryssarmer til til begge løtsidene
detalj innfesting kryssarmer tradisjonelt overfallshjul
Montering av kryssarmer påbegynt
fas kryssarm tradisjonelt overfallshjul
Her vises innfelling i løtside. Her tilkommer bolt med mutter og skive senere
innfesting mellom kryssarmer på tradisjonelt overfallshjul
Sammenføyning halvt i halvt med anstøt mellom to kryssbiter
innvendig bilde kryssarmer tradisjonelt overfallshjul
Kryss sett fra innsiden
ferdige kryssarmer på en løtring tradisjonelt vannhjul
Ferdig monterte kryss på en løtside

Steg 5: montering, ferdig hjul

Når kryssarmene er festet til løsidene gjenstår montering av hjulet. En løtsiden legges vannrett på bakken hvorpå alle skovler plasseres i sine spor. Deretter legges den andre løtringen oppå og alle gjennomgående gjengestenger monteres og strammes opp med mutter og skive for å holde de to sidene sammen. Det settes bolt med mutter og skive på alle innfestninger mellom kryss og løtsider (16 i alt).

smiverksdetalj og treplugger med kil tradisjonelt overfallshjul
Detlj av innfesting av bolt til kryssarm
skovler til vannhjul monteres
Bunn- og brystskovler monteres ned i den ene løtsiden
ferdig tradisjonelt overfallshjul
Ferdig hjul!

Oppsummering

Denne artikkelen er ment som en kort oppsummering på hvordan man lager ett tradisjonelt overfallshjul for å vise hovedtrekkene i prosessen. For den som vil gå mer i detalj anbefales daglig leder sin kandidateksamenen Gøteborgs Universitet skrevet i 2007.

Her kan du se en video av det ferdigmonterte vannhjulet slik det står i dag i temaparken til Skjetlein videregående skole: