Kystsnekker'n as daglig leder i båt ved Vegaøyan

Daglig leder Øyvind Svenning har jobbet med tre i vel 20 år nå. Først som tømrer og senere som restaureringshandverker og finsnekker. Med tre års spesialutdannelse i Mariestad på Gøteborgs Universitet, avdeling Kulturvern, er han godt rustet for å jobbe med tradisjonelt handverk. I tillegg har han flere års erfaring fra jobb som bygningsvernkonsulent i Helgeland Museum.

Kystsnekker’n ble stiftet i 2010 og gjort om til AS i 2012. De første årene bestod jobben i å restaurere eldre hus i hovedsak i kjerneområdet til Vega Verdensarv. De siste årene årene har bedriften gått over til produksjon av vinduer og dører (og noe møbler) i tradisjonell stil med videreføring av det man har plukket opp i tidligere restaureringsprosjekt. Særlig vinduene blir laget etter eksakt samme mal som de eldre eksemplarer som finnes i eldre nordlandshus.