tofløyet gammel tradisjonell restaurert tofløyet dør

Gammel pardør anskaffet

Vi har nettopp fått inn en nydelig tofløyet dør som troligvis er fra midten av 1800-tallet. Døren kommer fra et hus på Vega som tidligere var sorenskrivergården i Brønnøysund. Døren vurderes solgt hvis det er interesse for det. Døren kan restaureres og det kan også monteres isolerglass i den.

detalj gammel tofløyet dør
gammel døvrider bronse utsmykket